Cách sử dụng Three Inside Pattern trên IQCent

Cách sử dụng Three Inside Pattern trên IQCent

Có nhiều mẫu hình nến mà một nhà giao dịch có thể nhận ra trên biểu đồ giá. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để tìm thời điểm tốt để mở vị thế giao dịch. Nhưng trước tiên, một nhà...
Hướng dẫn Giao dịch Mô hình Tam giác trên IQCent

Hướng dẫn Giao dịch Mô hình Tam giác trên IQCent

Tam giác là công cụ phân tích kỹ thuật thuộc về các mẫu tiếp tục khi giao dịch trên nền tảng IQCent. Mô hình này thường hình thành theo xu hướng. Thật khó để nhận ra nó trừ khi bạn...
Cách giao dịch với chỉ báo Momentum trên IQCent

Cách giao dịch với chỉ báo Momentum trên IQCent

Các chỉ báo cung cấp hỗ trợ cho các nhà giao dịch trong việc đưa ra quyết định về việc mở và đóng các vị thế. Có nhiều loại khác nhau của chúng. Bài viết này nói về chỉ báo Momentu...
Giao dịch pullbacks với sự phân kỳ ẩn tại IQcent

Giao dịch pullbacks với sự phân kỳ ẩn tại IQcent

Sự phân kỳ thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm những điểm tốt nhất để vào các vị trí giao dịch. Nó là gì, các loại phân kỳ là gì và làm thế nào để giao dịch với chúng...
Cách bắt đỉnh và đáy với mẫu Harami với IQcent

Cách bắt đỉnh và đáy với mẫu Harami với IQcent

Mô hình Harami được tìm thấy trong biểu đồ hình nến Nhật Bản. Tên của nó trong tiếng Nhật có nghĩa là phụ nữ mang thai. Nó có dạng hai ngọn nến liên tiếp, một ngọn nến lớn và ngọn ...