Cách giao dịch với chiến lược Đường trung bình động hàm mũ (EMA) trong IQ Option

Cách giao dịch với chiến lược Đường trung bình động hàm mũ (EMA) trong IQ Option

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo đường trung bình động. Các chỉ báo Đường trung bình động là các chỉ báo theo xu hướng giúp làm mịn dữ liệu giá tạo ra một đường theo xu hướng. Nhiều nhà giao dịch chọn EMA thay vì Đường trung bình động đơn giản. Lý do cho điều này là EMA giảm độ trễ bằng cách đặt nhiều trọng số hơn vào các mức giá gần đây nhất. Ví dụ: khi sử dụng đường EMA 30 kỳ, trọng số được đặt trên giá trong hơn 30 ngày.
Giao dịch IQ Option bằng cách sử dụng Chiến lược Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) và Trung bình Di chuyển Hàm mũ (EMA)

Giao dịch IQ Option bằng cách sử dụng Chiến lược Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) và Trung bình Di chuyển Hàm mũ (EMA)

Chiến lược giao dịch với bộ dao động ADX và chỉ báo xu hướng EMA rất phổ biến đối với các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ. Nó phù hợp ngay cả với người mới bắt đầu giao dịch. Logic của chiến lược ADX + EMA là giao dịch khi giá quay trở lại từ xu hướng chính.
Cách sử dụng Chiến lược chỉ báo Parabolic SAR để giao dịch theo xu hướng tại IQ Option

Cách sử dụng Chiến lược chỉ báo Parabolic SAR để giao dịch theo xu hướng tại IQ Option

Parabolic SAR trên IqOption là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được tạo bởi Welles J. Wilder. Nó được đề cập lần đầu tiên trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của Wilder vào năm 1978. SAR có nghĩa là “dừng và đảo ngược”, nó theo dõi hành động giá theo thời gian. Chỉ báo được đặt thấp hơn giá khi giá tăng và cao hơn giá khi giá giảm. Wilder gọi chỉ báo này là “Hệ thống Giá/Thời gian Parabolic”. Chỉ báo được tạo ra với mục đích thông báo cho người giao dịch về những thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Mặc dù Parabolic SAR là một trong những loại chỉ báo có tiềm năng thực tế cao, nhưng nó phải được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để đạt được độ chính xác tối đa.
Hướng Dẫn Sử Dụng Mô Hình Three Inside Up & Down trong IQ Option

Hướng Dẫn Sử Dụng Mô Hình Three Inside Up & Down trong IQ Option

Có nhiều mô hình nến mà một nhà giao dịch có thể nhận ra trên biểu đồ giá. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để tìm thời điểm tốt để mở một vị thế giao dịch. Nhưng trước tiên, một nhà giao dịch phải biết mô hình trông như thế nào và nó nói lên điều gì. Từ bài viết hôm nay, bạn sẽ học cách xác định và sử dụng Mô hình ba bên trong.