Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)

Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)


Codi

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
2. Chọn “Mexico” trong phần “Country” và chọn phương thức thanh toán “Codi”.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
3. Nhập số tiền gửi và nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
4. Bạn sẽ được chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Nhập thông tin cá nhân của bạn: tên, e-mail và số điện thoại. Nhấp vào “Xác nhận”.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
5. Bạn sẽ thấy mã QR. Chuyển đến ứng dụng ngân hàng di động của bạn để quét nó. Ghi chú. Nếu bạn đang gửi tiền từ điện thoại của mình, bạn có thể tải xuống mã QR bằng cách nhấp vào “Descargar” hoặc chụp ảnh màn hình và thêm mã đó vào ứng dụng ngân hàng của bạn khi thực hiện thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
6. Nhấn vào tab Codi trong ứng dụng ngân hàng của bạn (vị trí của nó có thể khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng của bạn). Quét mã QR bằng điện thoại của bạn. Đảm bảo số tiền là chính xác, sau đó nhấp vào “Tiếp tục” để hoàn tất thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
7. Sau khi thanh toán hoàn tất, hãy nhấp vào nút “Quay lại người bán” trên trang của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để quay lại Binomo.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
8. Giao dịch của bạn đã hoàn tất.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
9. Bạn có thể kiểm tra trạng thái tiền gửi của mình trên tab “Lịch sử giao dịch” trên Binomo.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)

OXO

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
2. Chọn phương thức thanh toán “OXXO” trong phần “Nạp tiền”.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
3. Chọn số tiền gửi.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
4. Nhập tên và họ của bạn, sau đó chọn loại tài liệu (CURP, hộ chiếu, INE hoặc RFC), điền số và email.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
5. Nhấp vào nút “Siguiente” và nhận biểu mẫu thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
6. Tại đó, bạn có thể xem tất cả thông tin sẽ được sử dụng để gửi tiền vào tài khoản, chẳng hạn như mã vạch và số tham chiếu. Mã vạch có ngày hết hạn, vì vậy bạn cần hoàn tất thanh toán trước khi hết hạn. Lưu ý: biểu mẫu này không cho biết thanh toán thành công. Tiền chưa được ghi có vào tài khoản của bạn.

7. Lưu biểu mẫu thanh toán trên thiết bị của bạn hoặc in ra.

8. Đến cửa hàng và quét mã tại quầy thu ngân. Bạn sẽ nhận được hóa đơn với các chi tiết thanh toán được chỉ định.

9. Bạn sẽ nhận được email xác nhận thanh toán đã hoàn tất trong vòng 24 giờ.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)

SPEI

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
2. Chọn phương thức thanh toán “Chuyển khoản ngân hàng SPEI” trong phần “Nạp tiền”.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
3. Chọn số tiền gửi.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
4. Nhập tên và họ của bạn, sau đó chọn loại tài liệu (CURP, hộ chiếu, INE hoặc RFC), điền số và email.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
5. Nếu bạn nhấp vào số tiền ở góc trên cùng bên phải, bạn có thể kiểm tra quốc gia, tổng phụ và tổng số tiền gửi.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
6. Nhấp vào nút “Siguiente” và nhận biểu mẫu thanh toán.

7. Trong cửa sổ mới, bạn sẽ thấy chi tiết thanh toán. Bạn cần thực hiện chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản được chỉ định trong thông tin chi tiết. Bạn có thể sử dụng nút “Sao chép” để nhập chính xác thông tin của người nhận thanh toán. Lưu ý: đừng quên chỉ ra "Khái niệm" trong chuyển khoản - nó sẽ cho phép xử lý thanh toán nhanh hơn.
Gửi tiền vào Binomo thông qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Codi, BBVA) và Ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
8. Chuyển đến menu "Lịch sử giao dịch" để đảm bảo rằng khoản tiền gửi đã thành công.

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!