Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)

Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)


Thẻ AstroPay

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
2. Chọn quốc gia của bạn trong phần "Quốc gia" và chọn phương thức thanh toán "AstroPay".
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
3. Nhập số tiền gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
4. Nhấp vào “Tôi đã có thẻ AstroPay”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
5. Nhập thông tin thẻ AstroPay của bạn (số thẻ, ngày hết hạn và mã xác minh). Sau đó nhấp vào “Xác nhận tiền gửi”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
6. Khoản tiền gửi của bạn đã được xử lý thành công. Nhấp vào “Quay lại Dolphin Corp”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
7. Khoản tiền gửi của bạn đã được xác nhận! Nhấp vào “Tiếp tục giao dịch”.

8. Để kiểm tra trạng thái giao dịch của bạn, hãy nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
9. Nhấp vào tiền gửi của bạn để theo dõi trạng thái của nó.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)

OXXO

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
2. Chọn phương thức thanh toán “OXXO” trong phần “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
3. Chọn số tiền gửi.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
4. Nhập tên và họ của bạn, sau đó chọn loại tài liệu (CURP, hộ chiếu, INE hoặc RFC), điền số của nó và email.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
5. Nhấp vào nút “Siguiente” và nhận hình thức thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
6. Ở đó, bạn có thể thấy tất cả thông tin cần được sử dụng để gửi tiền vào tài khoản, chẳng hạn như mã vạch và số tham chiếu. Mã vạch có ngày hết hạn, vì vậy bạn cần phải hoàn tất thanh toán trước khi nó hết hạn. Lưu ý: biểu mẫu này không cho biết đã thanh toán thành công. Tiền chưa được ghi có vào tài khoản của bạn.

7. Lưu biểu mẫu thanh toán trên thiết bị của bạn hoặc in nó.

8. Đến cửa hàng và quét mã tại quầy thu ngân. Bạn sẽ nhận được hóa đơn với các chi tiết thanh toán được chỉ định.

9. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận việc thanh toán đã được hoàn tất trong vòng 24 giờ.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)

SPEI

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
2. Chọn phương thức thanh toán “Chuyển khoản Ngân hàng SPEI” trong phần “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
3. Chọn số tiền gửi.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
4. Nhập tên và họ của bạn, sau đó chọn loại tài liệu (CURP, hộ chiếu, INE hoặc RFC), điền số của nó và email.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
5. Nếu bạn nhấp vào số tiền ở góc trên cùng bên phải, bạn có thể kiểm tra quốc gia, tổng phụ và tổng số tiền gửi.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
6. Nhấp vào nút “Siguiente” và nhận hình thức thanh toán.

7. Trong cửa sổ mới, bạn sẽ thấy chi tiết thanh toán. Bạn cần thực hiện chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản được chỉ định trong phần chi tiết. Bạn có thể sử dụng nút “Sao chép” để nhập chính xác thông tin của người nhận thanh toán. Lưu ý: đừng quên chỉ ra "Khái niệm" trong chuyển khoản - nó sẽ cho phép xử lý thanh toán nhanh hơn.
Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay)
8. Chuyển đến menu "Lịch sử giao dịch" để đảm bảo rằng khoản tiền gửi đã thành công.

Thank you for rating.
Nguồn: Binomo Club - binomoclub.com | Gửi tiền vào Binomo qua Thẻ ngân hàng Mexico (Visa / MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (BBVA) và ví điện tử (Thẻ AstroPay, OXXO, SPEI, Advcash, 7-Eleven, Walmart, Superama, Circle K, SafetyPay) - https://binomoclub.com/vi/gui-tien-vao-binomo-qua-the-ngan-hang-mexico-visa-mastercard-chuyen-khoan-ngan-hang-bbva-va-vi-dien-tu-the-astropay-oxxo-spei-advcash-7-eleven-walmart-superama-circle-k-safetypay-100913
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!