Kiếm tiền với lãi kép trên Deriv

Kiếm tiền với lãi kép trên Deriv

Bạn có mục tiêu lợi nhuận hàng tuần khi giao dịch trên nền tảng Deriv không? Vâng, tôi hy vọng bạn làm. Người ta chứng minh rằng có một cái mang lại rất nhiều lợi thế và có tác dụn...
4 kiểu nhà giao dịch bạn sẽ gặp tại Deriv

4 kiểu nhà giao dịch bạn sẽ gặp tại Deriv

Thương nhân thường được chia thành hai loại. Một, giao dịch kiếm tiền, và thứ hai, không kiếm được tiền. Người thứ hai cứ tự hỏi tại sao. Tại sao tôi không kiếm được lợi nhuận...
4 cách có thể mất tiền trên Deriv

4 cách có thể mất tiền trên Deriv

Không có chiến lược rõ ràng Bạn cần phải có một chiến lược tốt để tránh bị thua. Trên thực tế, bạn có thể gọi đó là điều bắt buộc khi nói đến giao dịch. Điều gì sẽ tạo nên một...