Cách mở tài khoản giao dịch trong Deriv

Cách mở tài khoản giao dịch trong Deriv

Cách mở tài khoản giao dịch Quy trình mở tài khoản tại Deriv rất đơn giản. Truy cập trang web Deriv hoặc nhấp vào đây để tạo. Nhấp vào nút "Tạo tài...
Cách sử dụng Three Inside Pattern trên Deriv

Cách sử dụng Three Inside Pattern trên Deriv

Có nhiều mẫu hình nến mà một nhà giao dịch có thể nhận ra trên biểu đồ giá. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để tìm thời điểm tốt để mở vị thế giao dịch. Nhưng trước tiên, một nhà...