Cách giao dịch hệ số nhân trong Deriv

Cách giao dịch hệ số nhân trong Deriv

Số nhân là gì? Hệ số nhân Deriv kết hợp mặt thuận lợi của giao dịch đòn bẩy với rủi ro hạn chế của quyền chọn. Điều này có nghĩa là khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, bạ...
Cách sử dụng Three Inside Pattern trên Deriv

Cách sử dụng Three Inside Pattern trên Deriv

Có nhiều mẫu hình nến mà một nhà giao dịch có thể nhận ra trên biểu đồ giá. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để tìm thời điểm tốt để mở vị thế giao dịch. Nhưng trước tiên, một nhà...