Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Cryptobo

Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Cryptobo

Liên hệ với Cryptobo bằng cách trò chuyện Nếu bạn có tài khoản trong nền tảng giao dịch Cryptobo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ bằng cách trò chuyện. Vì vậy, bạn...
Cryptobo Lời khuyên về Giao dịch với Chiến lược Săn bắt - Bạn Cần Công cụ gì để “Săn bắt”?

Cryptobo Lời khuyên về Giao dịch với Chiến lược Săn bắt - Bạn Cần Công cụ gì để “Săn bắt”?

Trong giao dịch, bạn có thể nhân đôi tài khoản của họ theo nghĩa đen chỉ qua một đêm hoặc mất tất cả trong vài giờ nếu họ sử dụng toàn bộ số tiền ký quỹ theo ý mình. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hạn chế đòn bẩy của họ và không bao giờ chịu rủi ro lớn như vậy. Chiến lược "săn tìm" là một thiết lập cực kỳ đơn giản, không yêu cầu gì hơn ngoài biểu đồ giá và một chỉ báo.