Cách kích hoạt hoàn tiền trong Pocket Option và tăng tỷ lệ hoàn tiền

Cách kích hoạt hoàn tiền trong Pocket Option và tăng tỷ lệ hoàn tiền

Hoàn lại tiền

Hoàn tiền là một dịch vụ theo đó một phần trăm số tiền đã sử dụng được trả lại vào số dư tài khoản giao dịch của người dùng. Một nhà giao dịch có thể trả lại tối đa 10% số lệnh giao dịch bị mất.

Sau khi được kích hoạt, khoản tiền hoàn lại sẽ tự động được thêm vào số dư vào ngày đầu tiên hàng tháng nếu tổng số lỗ lớn hơn lợi nhuận của tháng trước hoặc kể từ ngày kích hoạt.

Kéo dài thời gian hoàn tiền

Hoàn tiền sẽ tự động hết hạn sau một năm sau khi được kích hoạt. Để kéo dài thời hạn hoàn tiền, bạn cần mua khoản hoàn tiền với tỷ lệ phần trăm tương tự.
Cách kích hoạt hoàn tiền trong Pocket Option và tăng tỷ lệ hoàn tiền

Tăng tỷ lệ hoàn tiền

Bạn có thể tăng tỷ lệ hoàn tiền (lên đến 10%) bất kỳ lúc nào bằng cách mua trên Thị trường với điều kiện là bạn đã mua tỷ lệ hoàn tiền cao hơn tỷ lệ đang hoạt động. Tỷ lệ mới sẽ được áp dụng khi kích hoạt.

Kích hoạt hoàn tiền

Bạn có thể kích hoạt Hoàn tiền trong phần “Mua hàng” của Thị trường.
Cách kích hoạt hoàn tiền trong Pocket Option và tăng tỷ lệ hoàn tiền
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!