Cách sử dụng Three Inside Pattern trên Binary.com

Cách sử dụng Three Inside Pattern trên Binary.com

Có nhiều mẫu hình nến mà một nhà giao dịch có thể nhận ra trên biểu đồ giá. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để tìm thời điểm tốt để mở vị thế giao dịch. Nhưng trước tiên, một nhà...
Cách giao dịch bằng Price Action trong Binary.com

Cách giao dịch bằng Price Action trong Binary.com

Nhiều cách giao dịch khác nhau tồn tại. Nhà giao dịch có thể chọn, trong số những người khác, từ việc theo dõi xu hướng, quan sát màu sắc của nến trên biểu đồ hoặc sử dụng Giao dịc...