Cách rút và gửi tiền vào Binarium

Cách rút và gửi tiền vào Binarium

Cách rút tiền từ Binarium 1. Sau khi Đăng nhập thành công vào Binarium, bạn sẽ thấy Hình như bên dưới, Nhấp vào "Nạp tiền" 2. Vào Rút ​​tiền 3. Chọn Phương thức rút tiền, N...