Mô hình nến Ba đỉnh/Ba đáy – Three Buddha Top/Bottom

Mô hình Ba đỉnh núi – Three Top

mô hình three top

Mô hình Ba đỉnh núi – Three Top Pattern hay Ba đỉnh xuất hiện khi giá bật lên 3 lần và thất bại trong việc tạo đỉnh mới cho xu hướng tăng trước đó.

Mô hình Đỉnh phật hay mô hình Vai đầu vai

Mô hình Đỉnh phật hay mô hình Vai đầu vai là biến thể của mô hình Ba đỉnh núi trong đó đỉnh giữa cao hơn 2 đỉnh còn lại. Nison (1991 trang 107) cho rằng đỉnh thứ 3 hòan thành khi xuất hiện nến giảm giá mạnh.

Mô hình Ba dòng sông hay mô hình Ba đáy (Three River Bottom or Triple Bottom Candlestick Chart Pattern)

Mô hình Ba dòng sông hay mô hình Ba đáy xuất hiện khi giá giảm 3 lần và thất bại trong việc tạo đáy mới cho xu hướng giảm trước đó.

Mô hình Phật ngược hay mô hình Vai đầu vai ngược (Inverted Buddha or Inverted Head and Shoulders Pattern)

Mô hình Phật ngược hay mô hình Vai đầu vai ngược xuất hiện khi đáy ở giữa thấp hơn 2 đáy còn lại. Nison (1991 trang 108) cho rằng để mô hình hoàn thành, giá phải vượt qua đỉnh của vùng đáy.

Biểu đồ mô hình Ba đỉnh phật

Biểu đồ giá S&P 500 ETF (SPY) cho ta ví dụ mô hình Ba đỉnh phật. Điểm cần chú ý trong mô hình này là đỉnh thứ 3 thất bại trong việc tạo đỉnh mới bằng hoặc cao hơn đỉnh giữa. Bên mua thất bại trong việc đẩy giá lên cao để ngang với mức giá của đỉnh một và đỉnh hai. Đến khi giá giảm sâu xuống và phá vỡ đường hỗ trợ tạo bởi đáy của đỉnh một-hai và đỉnh của đỉnh hai-ba, xu hướng đảo chiều thành xu hướng giảm.

Biểu đồ minh họa Mô hình Phật ngược

mô hình nến Phật ngượcBiểu đồ giá Hewlett Packard (HPQ) cho ví dụ mô hình Phật ngược với đáy đầu tiên được hình thành sau một đợt tăng giá ngược từ phe mua, đáy thứ 2 xuất hiện mô hình nến búa (Hammer), và đáy thứ 3 xuất hiện mô hình nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing). Cho đến khi giá vượt qua đỉnh của đáy một-hai và đỉnh đáy hai-ba, mô hình Phật ngược mới thực sự hoàn thành.

Theo Finvids

Mô hình nến Ba đỉnh/Ba đáy – Three Buddha Top/Bottom
5 (100%) 1 vote

Check Also

Mô hình nến ba con quạ đen

Mô hình nến Ba con quạ đen – Three Black Crows

Mô hình nến Ba con quạ đen – Three Black Crows Candle Stick Pattern là