Mô hình nến Ba chàng lính trắng – Three White Soldier

Mô hình nến Ba chàng lính trắng – Three White Soldier là gì?

mô hình nến ba chàng lính trắng

Mô hình nến Ba chàng lính trắng là mô hình cụm 3 nến báo hiệu tăng giá thường xuất hiện trong khu vực giá đang giảm và cảnh báo khả năng giá có thể tăng trở lại. Mỗi cây nến trong mô hình đều có giá mở cửa nằm bên trong thân nến trước đó và có giá đóng cửa nằm gần với giá cao nhất của chính cây nến. Cơ bản là, các giá mở cửa – cao nhất – thấp nhất – đóng cửa của mỗi cây nến trong mô hình thường phải cao hơn giá mở cửa cao nhất – thấp nhất – đóng cửa của cây nến trước đó.

Biểu đồ minh họa mô hình nến Ba chàng lính trắng

mô hình nến ba chàng lính trắng

Biểu đồ giá Nasdag 100ETF (QQQ) cho ta ví dụ về mô hình nến Ba chàng lính trắng tăng giá từ vùng hỗ trợ. Điểm cần chú ý ở đây là mỗi cây nến trong mô hình đều có giá đóng cửa gần với giá cao nhất và chúng đều có bóng nến rất nhỏ ở bên trên. Và tất nhiên là mỗi cây nến trong mô hình đều tạo đỉnh cao hơn và tạo đáy cao hơn so với giá cao nhất và thấp nhất của cây nến trước đó.

Theo Finvids

Mô hình nến Ba chàng lính trắng – Three White Soldier
5 (100%) 1 vote

Check Also

Mô hình nến ba con quạ đen

Mô hình nến Ba con quạ đen – Three Black Crows

Mô hình nến Ba con quạ đen – Three Black Crows Candle Stick Pattern là